TyöfysioterapiaIvalon lääkintävoimistelu Oy järjestää työfysioterapiapalveluja yrityksille joko yhteistyönä asiakasyrityksen työterveyshuollon (MedInari) kanssa tai erillisinä ostopalveluina. Työfysioterapeutin vastaanotolle tullaan työterveyslääkärin/-hoitajan lähetteellä.

Ohjaus/neuvontaTavoitteena on arvioida ja tukea työntekijän fyysistä työ- ja toimintakykyä ohjauksen ja neuvonnan keinoin. Työfysioterapeutti antaa henkilökohtaiset harjoitusohjeet tutkimisen perusteella.
TyöpaikkakäyntiTyöpaikkakäynnin tarkoituksena on antaa työtapoihin ja ergonomiaan liittyvää neuvontaa sekä suosituksia. Tavoitteena on, että työpisteen ergonomia tukee työntekijän hyvinvointia ja työn sujuvuutta. Lisäksi työntekijälle annetaan itsehoito-ohjeita tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.
Ergonomia infotRyhmille järjestetään työpaikoilla ergonomia-infoja. Info-tilaisuuksissa osallistujat saavat tietoa mm. seuraavista asioista: ergonomian perusteet, työpisteiden säätöjen ja työvälineiden käyttö, tuki- ja liikuntaelimistölle turvalliset työasennot ja työliikkeet, tauotuksen ja taukoliikkeiden merkitys sekä tuki- ja liikuntaelimistön itsehoito.
KuntotestausKuntotestit suunnitellaan ja toteutetaan työntekijän/ryhmän tarpeiden pohjalta, esimerkiksi osana laajempaa TYKY- projektia. Kuntotestin tarkoituksena on saada tietoa sen hetkisestä kunnosta sekä motivoida huolehtimaan omasta työkyvystä ja hyvinvoinnista. Kuntotestien perusteella voidaan antaa yksilöllisiä ohjeita työkunnon ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Seurantatesteillä ja kyselyillä tuetaan pitkän aikavälin tavoitteita sekä saadaan arvokasta tietoa tulosten arvioimiseksi ja työterveyshuollon kehittämiseksi.
Tila- ja
kalustesuunnitteluun
osallistuminen
Työfysioterapeutti osallistuu työtilojen suunnitteluun ja muutostarpeiden arviointiin yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Työfysioterapeuttia voidaan konsultoida mm. uusien tilojen ergonomian suunnittelussa ja kalusteiden, työ- ja apuvälineiden hankinnassa.
Työfysioterapia
Ivalon Lääkintävoimistelu Oy, Piiskuntie 5, 99800 IVALO, Puh. 016 661388