Kuntoutus

Kuntoutus

Neurologinen fysioterapia Neurologinen fysioterapia on kuntoutusmuoto, jolla pyritään ylläpitämään tai parantamaan kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä ja tukemaan hänen selviytymistään päivittäisissä toimissa.
Leikkauksen jälkeinen
kuntoutus
Tärkeä osa leikkaushoitoa on leikkauksen jälkeinen kuntoutus. Ajoissa aloitettu ja oikein mitoitettu kuntoutus edistää toimintakyvyn palautumista.
Leikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa huomioidaan aina asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet, ja kuntoutus on aina yksilöllistä. Kuntoutuksen eteneminen arvioidaan jokaisella fysioterapiakerralla ja edetään tilanteen mukaan. Tavoitteenamme on palauttaa asiakkaamme takaisin työhön tai muuhun normaaliin elämään mahdollisimman nopeasti ja hallitusti.

Ivalon Lääkintävoimistelu Oy, Piiskuntie 5, 99800 IVALO, Puh. 016 661388